שאלון אפיון לבניית אתר אינטרנט מקצועי

שלב ראשון, לאן לשלוח את הצעת המחיר?